Anslagstavlan
Östa-kretsen

Inköp av benmjöl

Föreningen har köpt in benmjöl som finns för försäljning. Benmjölet är godkänt för ekologisk odling. Samma pris som förra året 790: - för 30 kg.

Beställning görs till Christer Jonsson, Marknadsvägen 16 i Bäckebo. Tel: 0481-541 72. E-post: 048154172@telia.comTorv

Medlemmar i Ö-STA har möjlighet att köpa torv från Torstamåla torvmuseum.
Sortiment  Riven torv i balar av gammal typ med träribbor ca 700 liter Pris 140:-/st
Lös torv i säck ca 120 liter Pris 25:-/st
Torvblock, råformade , obearbetade,
ca 50 x 25 x15 cm Pris 10:- st
Alla priser inklusive moms.
Beställning: Sven Gustavsson, tel: 0471-33636 Hämtning av beställd torv vid Torstamåla torvmuseum sker i egen regi.

Benmjöl

Egenskaper och användningsområde

Benmjöl är ett organiskt gödselmedel som framställs av malda ben som upphettats och torkats vid högt tryck och hög temperatur. Benmjöl innehåller kväve, kalium och fosfor samt mikronäringsämnen. Näringen avges i långsam takt och är därmed bra som långtidsverkande gödselmedel och passar även som höstgödning.
Kväve (N) stimulerar bladtillväxtens storlek, det gör plantorna frodiga med god tillväxt.
Fosfor (P) bildar kolhydrater i växten som bygger upp växtens struktur och fungerar som bränsle till de processer som äger rum i växten som gynnar blombildning, fruktsättning och rotbildning. Kalcium (Ca) inverkar på cellväggarnas fasthet och genomsläpplighet. Det har betydelse för växtens förmåga att motstå angrepp. Brist gör att toppar och unga blad vissnar bort.
Kalium (K) stimulerar växten att bilda socker och stärkelse som bland annat bidrar till växtens vinterhärdighet. Brist kan ge gråaktig missfärgning av bladen.

Användningsområde

Benmjöl passar alla växter men är speciellt värdefullt till fleråriga växter. Bärbuskar och fruktträd som redan vid plantering gödslas får en mycket bra start. Benmjöl är särskilt bra till lökväxter, klematis och rosor som då står bättre rustade mot angrepp av mjöldagg och svampsjukdomar. Benmjöl passar även bra till bärbuskar, till kökslandet och i rabatter.

Grundgödsling

Mylla ner 1,5-2 dl benmjöl per kvadratmeter under tidig vår före sådd och plantering. Vid plantering av bärbuskar, fruktträd och perenner blandas 1-2 dl benmjöl med jorden i planteringsgropen. Eftersom benmjöl är långtidsverkande får växterna näring i den takt de behöver och risken för övergödning är liten.

Lökplantering

Mylla ner benmjöl runt löken. Till stora lökar (narcisser) ges 1 matsked per lök. Till mindre lökar (pärlhyacinter) ges ½ matsked per lök.

Varudeklaration

Benmjöl är ett organiskt gödselmedel av animaliskt ursprung. 
Organiskt innehåll 65%
Fosfor (P) 7% 
Kväve (N) 9% 
Kalcium (Ca) 18% 
Kalium (K) 0,25%